Prava osoba

Sve na ovom svijetu,

ma kako nevažno bilo,

pretvara se u pravu pustolovinu

kad to dijeliš sa pravom osobom.

Originally posted 2017-03-07 11:21:43. Republished by Blog Post Promoter

You may also like...